چهارشنبه 30 آبان ماه 1397
8:25 AM
 

در تاریخ 15بهمن ماه 1396 در دانشگاه پیام نور واحد کامیاران مسابقات آشپزی بین خانمها برگزار شد که دانشجویان خانم با تهیه غذاهای بومی محلی  در این مسابقه شرکت کردند و جهت داوری از خانم چوبتاشانی کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان دعوت بعمل آمد و به 5نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا گردید. مسابقه طناب کشی نیز بین برادران در قالب تیمهای 6نفره برگزار گردید؛ همچنین خانمها نیز بصورت جداگانه در مسابقه طناب کشی شرکت کرده که در پایان به تیمهای برنده خانم ها و آقایان جوایزی اهدا گردید. 

1396/11/17 13:04